HomeOver GambrinusclubOns bestuurWat verzamelen we ? LidmaatschapGambrinusmagazineAgendaBesteldienstenGambrinusshopKort nieuwsLinksFoto'sContact

 

                    Over de Gambrinusclub van BelgiŽ vzw

"Gambrinusclub van BelgiŽ" zette in 1978 haar eerste stappen in het verenigingsleven. Zij is dan ook de oudste Belgische bierattributen-verzamelaarsclub.

 In 1985 was de Gambrinusclub echter zodanig uit haar voegen gegroeid, dat een duidelijker omlijnde structuur nodig bleek. Zo werd een heus bestuur aangetrokken, gevormd door mensen die reeds jaren deel uitmaakten van de "Gambrinusclub" en vertrouwd waren met de passie "verzamelen".

In 1986 kreeg de "Gambrinusclub van BelgiŽ" een VZW-statuut, onder het nummer 24174/86 in het Belgische staatsblad. Het statutair doel is het bijeenbrengen van verzamelaars van bierattributen, wat de oprichters sinds 1978 beoogd hebben. Daartoe organiseert de "Gambrinusclub" ruilbeurzen, met de nadruk op ruilen, verkopers en sjacheraars worden geweerd. Jaarlijks worden een zestal ruilbeurzen gehouden, waarvan twee Internationale en vier Regionale Ruilbeurzen.
De "Gambrinusclub van BelgiŽ" groepeert meer dan 600 leden uit buiten-en binnenland.
 
Niet alleen worden ruilactiviteiten georganiseerd, maar de "Gambrinusclub van BelgiŽ" geeft ook driemaandelijks het tijdschrift "Gambrinusmagazine" uit. Naast de activiteitenkalender en algemeen clubnieuws, zorgen de leden voor artikels over en rond hun passie, brouwerijhistorieken en voorgestelde verzamelingen... Een vast team verzorgd de nieuwigheden, zodat de leden een overzicht krijgen van wat er op gebied van bierviltjes en - etiketten op de markt komt. Het "Gambrinusmagazine" is de onontbeerlijke schakel tussen de club en haar leden.
De clubleden kunnen inschrijven op de besteldiensten viltjes en/of etiketten, een service waar vooral de buitenlandse leden gretig gebruik van maken.
De "Gambrinusclub" beschikt over een gegevensbank aangaande bestaande en verdwenen brouwerijen en hun bieren, handelsregisters en telefoonnummers.
Als oudste en grootste bierattributen-verzamelaarsclub van BelgiŽ geniet zij grote erkenning in het buitenland. Kontakten met diverse buitenlandse verzamelaarsclubs zijn degelijk uitgewerkt en zorgen voor een goedlopend tweerichtingsverkeer.